دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
۲۹ شوال ۱۴۳۸
 • این روز برای حجامت روز بدی است زیرا :
 • اول و آخر ماه قمری
 • بوعلی سینا در قانون می‌گوید حجامت در اول ماه صلاح نیست زیرا اخلاط حرکت و جنبشی ندارد و آخر ماه نیز خوب نیست زیرا اخلاط رو به نقصان میگذارد و بهترین اوقات وسط ماه است که اخلاط زیاد می‌شود و جنبش می‌کند (به نقل از کتاب طب‌الرضا)
 • حجامت اضطراری
 • امام کاظم: زمانی که خون بر تو غلبه کرد چه شب بود و چه روز آیه‌الکرسی بخوان و حجامت کن
 • امام صادق: آیه‌الکرسی بخوان و هر روز که خواستی حجامت کن و صدقه بده
تعداد دفعات حجامت با تیغ برای حفظالصحه در سال
 • دموی مزاج‌ها :: تا ۳ بار در سال
 • معتدل‌ها و صفراوی‌ها :: دو بار در سال
 • بلغمی‌ مزاج ها :: حجامت بی‌تیغ مناسب‌تر است.
توصیه‌های عمومی
 • توجه داشته باشید در روزی که می‌خواهید حجامت کنید هوا خیلی گرم یا خیلی سرد یا طوفانی یا ابری نباشد.
 • ۲ تا ۳ ساعت بعد از طلوع خورشید یا ساعات نزدیک غروب بهترین زمان برای حجامت اند؛