پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
۵ جمادى الثانية ۱۴۳۹
  • این روز برای حجامت روز معمولی است زیرا :
  • پنجشنبه
  • امام صادق:‌« هر کس می‌خواهد حجامت کند بهتر است در روز پنجشنبه حجامت کند»
تعداد دفعات حجامت با تیغ برای حفظالصحه در سال
  • دموی مزاج‌ها :: تا ۳ بار در سال
  • معتدل‌ها و صفراوی‌ها :: دو بار در سال
  • بلغمی‌ مزاج ها :: حجامت بی‌تیغ مناسب‌تر است.
توصیه‌های عمومی
  • توجه داشته باشید در روزی که می‌خواهید حجامت کنید هوا خیلی گرم یا خیلی سرد یا طوفانی یا ابری نباشد.
  • ۲ تا ۳ ساعت بعد از طلوع خورشید یا ساعات نزدیک غروب بهترین زمان برای حجامت اند؛