پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳
۲۶ رمضان ۱۴۳۵
 • این روز برای حجامت روز بدی است زیرا :
 • رمضان
 • امام صادق: در ماه رمضان فشار به بدن خود نیاورید و خون رفع نکنید مگر این که خون شما غلبه کرده باشد (غلبه‌ی دم)‌ و اما ما در ماه رمضان در شب حجامت کنیم. (در صورت لزوم)
 • حجامت اضطراری
 • امام کاظم: زمانی که خون بر تو غلبه کرد چه شب بود و چه روز آیه‌الکرسی بخوان و حجامت کن
 • امام صادق: آیه‌الکرسی بخوان و هر روز که خواستی حجامت کن و صدقه بده
تعداد دفعات حجامت با تیغ برای حفظالصحه در سال
 • دموی مزاج‌ها :: تا ۳ بار در سال
 • معتدل‌ها و صفراوی‌ها :: دو بار در سال
 • بلغمی‌ مزاج ها :: حجامت بی‌تیغ مناسب‌تر است.
توصیه‌های عمومی
 • توجه داشته باشید در روزی که می‌خواهید حجامت کنید هوا خیلی گرم یا خیلی سرد یا طوفانی یا ابری نباشد.
 • ۲ تا ۳ ساعت بعد از طلوع خورشید یا ساعات نزدیک غروب بهترین زمان برای حجامت اند؛