چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۳
۲ شوال ۱۴۳۵
 • این روز برای حجامت روز بدی است زیرا :
 • چهارشنبه
 • برداشت محتاطانه از مجموعه روایات این است که در روز چهارشنبه حجامت صورت نگیرد و اگر انجام حجامت اضطراری بود می‌توان با قرائت آیه‌الکرسی حجامت را در این روزها انجام داد. تشخیص این اضطرار با پزشک است.
 • حجامت اضطراری
 • امام کاظم: زمانی که خون بر تو غلبه کرد چه شب بود و چه روز آیه‌الکرسی بخوان و حجامت کن
 • امام صادق: آیه‌الکرسی بخوان و هر روز که خواستی حجامت کن و صدقه بده
تعداد دفعات حجامت با تیغ برای حفظالصحه در سال
 • دموی مزاج‌ها :: تا ۳ بار در سال
 • معتدل‌ها و صفراوی‌ها :: دو بار در سال
 • بلغمی‌ مزاج ها :: حجامت بی‌تیغ مناسب‌تر است.
توصیه‌های عمومی
 • توجه داشته باشید در روزی که می‌خواهید حجامت کنید هوا خیلی گرم یا خیلی سرد یا طوفانی یا ابری نباشد.
 • ۲ تا ۳ ساعت بعد از طلوع خورشید یا ساعات نزدیک غروب بهترین زمان برای حجامت اند؛